XE DONGBEN

SRM 930KG THÙNG 2M7

GIÁ BÁN: 198.000.000

DONGBEN 990KG THÙNG KÍN

GIÁ BÁN: 223.000.000

DONGBEN 770KG THÙNG 2M5

GIÁ BÁN: 178.000.000

DONGBEN VAN 5 CHỖ 650 KG

GIÁ XE: Liên hệ