XE TẢI TRẢ GÓP

Hotline: 0334173165

HOTLINE:

0334173165

XE TẢI NHẸ DƯỚI 1 TẤN

Các Dòng Xe Tải Dưới 2 Tấn

Tham khảo dòng XE KENBO

DÒNG XE VAN CHẠY GIỜ CẤM

Giá xe: Liên hệ

GIÁ XE: 206.000.000 VND

Giá: 250.000.000 VND

Giá xe : 244.000.000 VND

Linh Hoạt Trên Mọi Nẻo Đường

DÒNG XE VÀO THÀNH PHỐ BAN NGÀY

GIÁ XE: 535.000.000 VND

Giá: 531.000.000 VND

Giá Xe: 436.000.000 VND

XE TẢI NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC

Giá liên hệ